The creativity of architect G. Toricelli (1796–1843)
Summary. This article is connected with the name of famous architect George Toricelli (1796–1843) who was an Italian by birth. Also he was originated from the architect dynasty. Earlier there was the Lutheran church in Kishinev, but this monument was lost in the 1960s. It is known, that also George Toricelli projected some buildings in Odesa, Ismail. This year we mark the 155th anniversary of the construction of Kishinev Prison castle, which was built from 1834 to 1864 according to the project of architect Toricelli. It is the architectural monument and partially preserving before our days.
Key words: Italian architectural school, architect, Prison castle, Lutheran church, gothic style, architectural project, Kishinev, first half of XIX century.

Creația arhitectului G. Toricelli (1796–1843)
Rezumat. Prezentul articol este consacrat arhitectului din Odessa Giorgio Toricelli (1796–1843), reprezentant de referinţă al dinastiei italiene de arhitecţi. La Chişinău creaţia sa este cunoscută graţie monumentelor arhitecturale, dispărute deja, Chirha luterană şi Penitenciarul, construite după proiectele sale în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Arhitectul a proiectat clădiri și în Odessa, Ismail. În acest an se împlinesc 155 de ani de la construirea Penitenciarului, clădire care s-a păstrat doar parțial, fiind inclusă în lista monumentelor de arhitectură.
Cuvinte-cheie: şcoala italiană de arhitectură, arhitect, Penitenciar, Chirha luterană, stilul gotic, proiect arhitectural, Chişinău, prima jumătate a secolului XIX.

 

Link text

Alla CHASTINA

Doctor în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural. Domenii de interes științific: arhitectură, istorie. Cărți publicate: Архитекторы Бессарабии (первоя половина ХIХ века), Chișinău: Garomont Studio, 2018.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();