Saga familiei Rahmaninov și legătura ei cu Alexandr Ziloti
Rezumat. Unul din momentele puţin cunoscute se referă la faptul că Ştefan cel Mare ar fi bunicul unuia din muzicienii iluştri ai secolului al XX-lea – Serghei Rahmaninov. Acest lucru îl aflăm din „Datele istorice cu privire la originea nobililor Rahmaninov”, lucrare publicată la Kiev în anul 1895, cu privire la preocupările multor reprezentanți ai familiei Rahmaninov, care au activat, în special, în sfera ştiinţei militare, literaturii şi muzicii. De familia Rahmaninov este legat și numele marelui interpret și pedagog Alexandr Ziloti, la rândul său având rădăcini basarabene.
Cuvinte-cheie: Ştefan cel Mare, Rahmaninov, Ziloti, fiu, nepot, muzică, soldați, concert, pianist, complot, Ecaterina.

The Rahmaninov family saga and its connection with Alexandr Ziloti
Abstract. The less known thing that Ştefan cel Mare is a grandfather of one of the greatest musicians of the XX century – Sergey Rachmaninov. We learn from „Historical data on the origin of the nobles Rachmaninov” published in Kiev in 1895 of the occupation of many generations of the Rachmaninov, who worked especially in the fields of Military Science, Literature and Music. Rahmaninov is also associated with the name of the great interpreter and pedagogue Alexandr Ziloti, with Bessarabian roots.
Keywords: Stefan cel Mare, Rahmaninov, Ziloti, son, nephew, music, soldiers, concert, pianist, complot, Ecaterina.

 

Link text

Aurelian DĂNILĂ

Academician, Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria, doctor habilitat în studiul artelor, profesor. Domenii de interes științific: muzicologie, istoria științei. Lucrări publicate: Lilia Amarfii – prințesa operetei, București: ed. Enciclopedică, 2002; Opera Moldovei, Chișinău: Ediție enciclopedică, 2013; Maria Cebotari. Stea rătăcitoare, Chișinău: Prut Internațional, 2015; Ghilaș, V.; Dănilă, A. Soprana Anastasia Dicescu, Chișinău: Epigraf, 2018 etc.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();