Un portret fotografic de țară la 1923: E. O. Hoppé în România Mare
Rezumat. În 1923, Emil Otto Hoppé (1878-1972), celebrul fotograf londonez ale cărui magnifice portrete de studio au făcut să fie îndrăgit de mulți membri din elită care-i pozaseră, și-a părăsit elegantul și productivul atelier din Millais House, pentru a face o călătorie în România Mare. Cu trenul, cu automobilul, cu trăsura ori căruța sau chiar călare, Hoppé a acoperit, în interval de doar șase săptămâni, un spațiu vast din țară, pe care puțini localnici îl călcaseră vreodată în asemenea ritm alert după Unire. Anul următor, Hoppé și-a publicat memorialul de voiaj intitulat “In Gipsy Camp and Royal Palace: Wanderings in Rumania” (În șatra țigănească și în palatul regal: peregrinări în România), o carte de 240 de pagini ilustrată cu 32 de fotografii și multe viniete după desenele autorului, stilizate de graficianul Bold. Regina Maria a semnat prefața cărții și portretul ei a fost inserat lângă pagina de titlu. Cu un aparat fotografic de mici dimensiuni și un ochi de artist, E. O. Hoppé a surprins spiritul unei țări recent unite, portretul României Mari și a marilor ei suverani.
Cuvinte-cheie: România Mare, fotografie, E. O. Hoppé, Regina Maria, Regele Ferdinand, Castelul Pelişor, Castelul Bran, Transilvania, Herța.

A country photo portrait of 1923: E. O. Hoppé In Greater Romania
Abstract. In 1923 Emil Otto Hoppé (1878-1972), the famous London photographer whose masterful and skilled studio portraiture made him a darling to many elite sitters, left his lucrative studio in Millais House and made a journey to Greater Romania. By train, by car, by coach, by cart or on horseback, Hoppé covered in only six weeks a vast area of the new country that is fair to say few Romanians had a chance to travel through so soon after the Unification, and at such a speed. A year later Hoppé produced his travel journal called “In Gipsy Camp and Royal Palace: Wanderings in Rumania” a 240 pages book with 32 photo illustrations and many vignettes after Hoppe’s drawings by illustrator Bold. Queen Marie signed the foreword and her Majesty portrait was inserted next to the title page. With a small camera and an artist eye, E. O. Hoppé captured the soul of a newly united country, the portrait of Greater Romania and its great sovereigns.
Keywords: Greater Romania, Photography, E. O. Hoppé, Queen Marie, King Ferdinand, Pelișor Castle, Bran Castle, Transylvania, Herța.

 

Link text

Adrian-Silvan Ionescu

Cercetător științific I. Domenii de specializare: istoria artei românești (sec. XIX), istoria costumului civil și militar, istoria fotografiei, etnografie românească și extraeuropeană (America de Nord, Africa), istoria și arta Vestului american. Profesor asociat la Universitatea Națională de Arte București unde susţine cursuri de istoria fotografiei şi a cinematografului, precum și un curs de master, intitulat „Imagine și narațiune”, unde urmărește consonanțele stilistice în secolul al XIX-lea. Director la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. Director al revistelor academice Studii și Cercetări de Istoria Artei și Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Critic şi istoric de artă cu lungă activitate de cronicar plastic şi organizator de expoziţii. A publicat 14 cărţi şi a editat alte 8.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();