Suggestions for the interpretation of the literary text from the literary imagology’s perspective
Abstract. This article deals with the problem of interpreting the text from the perspective of literary imagology. Various ways of interpreting the imagological results, presented by various comparators, are reviewed. They come up with a series of suggestions addressing the issues of xenophilia/ xenophobia, intertextual, contextual and textual approaches (J. Leerssen), fundamental attitudes (D. H. Pageaux) and so on. There are arguments about the freedom of each imagologist to choose one of the ways of interpreting the text. Moreover, as a discipline is still under development, specialists can propose original ways of analysis. In turn, towards the end of the article, we recommend an algorithm for the analysis of imagotipic texts.
Keywords: Xenophilia, Xenophobia, Mania, Philia, Phobia, Ideology, Utopia.

Propuneri de interpretare a textului literar din perspectiva imagologiei literare
Rezumat. În acest articol se abordează problema interpretării de text din perspectiva imagologiei literare. Se trec în revistă diferite modalități de interpretare a rezultatelor imagologice, expuse de diverși comparatiști. Acestea vin cu o serie de propuneri care vizează aspectele xenofilie/xenofobie, abordările intertextuale, contextuale și textuale (J. Leerssen), atitudinile fundamentale (D. H. Pageaux) etc. Se aduc argumente referitor la libertatea fiecărui imagolog de a alege una din modalitățile de interpretare a textului. Mai mult decât atât, fiind vorba de o disciplină încă în curs de dezvoltare, specialiștii pot propune modalități originale de analiză. La rândul nostru, spre finalul articolului, recomandăm un algoritm de analiză a textelor imagotipice.
Cuvinte-cheie: xenofilie, xenofobie, manie, filie, fobie, ideologie, utopie.

 

Link text

Elizabeta IOVU

Cadru didactic preuniversitar, profesor de Limba și Literatura Română, Literatura universală în I.P.L.T. „Mihai Eminescu”, Municipiul Strășeni, doctorand Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău. Domenii de preocupare: filologie, psihologie, istorie, filosofie.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();