Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar”
Rezumat. Din cele 4 volume de poezie semnate de Nicolae Mătcaș, apărute în colecția Opera Omnia. Poezie contemporană, Iași: TipoMoldova, 2016, motivul creației se definește cel mai pregnant. Unul din răspunsurile la întrebarea Cum se face poezia? ar fi, în opinia autorului, urcarea „pe umerii giganților”, care au șlefuit-o timp de secole (Francesco Petrarca, William Shakespeare, Mihai Eminescu). În dialogul poetului cu înaintașii, acesta recurge la o practică omniprezentă în limbaj, inclusiv în limbajul poetic, denumită de specialiști „discurs repetat” (cod al intertextualității).
Cuvinte-cheie: Nicolae Mătcaș, sonet, dialogul textelor, intertext, discurs repetat, adjectio, detractio, immutatio, transmutation.

Nicolae Mătcaș: “I am, like Manole, a humble mason”
Abstract. From the 4 volumes of poetry signed by Nicolae Mătcaș, appeared in the Opera Omnia collection. Contemporary poetry, Iasi: TipoMoldova, 2016, the reason for the creation is defined most strongly. One of the answers to the question How is poetry made? it would be, in the author’s opinion, the climb “on the shoulders of the giants”, who have polished it for centuries (Francesco Petrarca, William Shakespeare, Mihai Eminescu). In the dialogue of the poet with the forerunners, he uses a ubiquitous practice in language, including in poetic language, called by specialists “repeated speech” (code of intertextuality).
Keywords: Nicolae Mătcaș, sonnet, text dialogue, intertext, repeated discourse, adjectio, detractio, immutatio, transmutatio.

 

Link text

Elena UNGUREANU

Doctor habilitat în filologie, cercetător științific coordonator la Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” și la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Domenii de cercetare: gramatica și pragmatica textului, ortografie, stilistică și poetică, limbajul Internetului, lingvosemiotica hypertextului. Publicații: Dincolo de text: hypertextul (2014), Dicționar tematic ilustrat (2014), Cuvinte și linkuri (2017) ș.a.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();