Iraida CONDREA. Doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: gramatică, stilistică și cultivarea limbii, traducere literară, studiul textului, sociolingvistică, semiotică și pragmatică, onomastică. Cărți publicate: Norma literară și uzul local, Chișinău: Tipografia Centrală, 2001; Comunicarea prin traducere, Chișinău: Tehnica Pro, 2001; Traducerea din perspectivă semiotică, Chișinău: Cartdidact, 2006; Studii de sociolingvistică, Chișinău: Centrul editorial-poligrafic, U.S.M, 2007; Curs de stilistică, Chișinău: Centrul editorial-poligrafic U.S.M., 2008; E Timpul să vorbim corect, Chișinău: Prut, 2014: Sociolingvistica, Chișinău: Centrul editorial-poligrafic U.S.M, 2018; Instrucția Blagocinului. Editie de text. Studiu introductiv, Chișinău: Bons Offices, 2019.
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.3.02

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();