Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut, 2004; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc, Chișinău: Gunivas, 2009; Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chișinău: Arc, 2018; Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară, Chișinău: Prut Internațional, 2020 etc.

Mariana ȘLAPAC. Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în studiul artelor, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Moldova. Domeniile de preocupare: istoria şi teoria arhitecturii, istoria urbanismului, istoria şi teoria artelor plastice, istoria ştiinţei, heraldica, epigrafica. Cărţi publicate: Cetatea Albă. Studiu de arhitectură medievală militară. Chişinău: ARC, 1998; Cetăţi medievale din Moldova (mijlocul secolului al XIV-lea – mijlocul secolului al XVI-lea). Chişinău: ARC, 2004; Arta urbanismului în Republica Moldova. Chişinău, 2008; Comparative Castellogy. Discipline „In Statu Nascendi”. Saarbrücken: LAMBERT Academic Publishing, 2012; Cetăţile bastionare din Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea – mijlocul secolului al XIX-lea). Chişinău: ARC, 2016; Castelologia comparată. Arhitectura de apărare a Ţării Moldovei între Occident şi Orient. Chişinău: ARC, 2020 ş.a.

Alla CHASTINA. Doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău. Domenii de interes științific: arhitectură, istorie. Cărți publicate: Архитекторы Бессарабии (первоя половина ХIХ века), Chișinău: Garomont Studio, 2018.

Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();