Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut, 2004; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc, Chișinău: Gunivas, 2009; Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chișinău: Arc, 2018; Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară, Chișinău: Prut Internațional, 2020 etc.

Nicoleta VORNICU. Dr. hab. în arte vizuale, Director, Centrul Metropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iași România. Expert al Ministerului Culturii România, domeniile patrimoniu mobil și monumente. Domenii de preocupare: Cercetare/patrimoniul cultural mobil și imobil /expertizare/inventariere/evaluare/conservare/autentificare etc. Cărţi publicate: Forgery of art objects and role and medical sciences in foresic, Art and “Poisons” from colors, Germany: LAMBERT Academic Publishing, 2021, 120 p.; Investigarea științifică în autentificarea și conservarea monumentelor din piatră, Iași: Doxologia, 2014, 270 p.; Instrumental methods in the authentication of cultural heritage, Germany: LAMBERT Academic Publishing, 2014, 97 p.; Tehnici moderne în cercetarea obiectelor de metal din patrimoniu eclezial, Iași: Doxologia, 2012, 253 p.; Dezvoltarea tehnicilor analitice pentru studierea compoziției degradării patrimoniului cultural (în colaborare cu Bibire, Cristina; Geba, Maria; Diaconescu Rodica), Iași: Doxologia, 2011, 285 p.; Tehnici de măsurare și evaluare a destrucțiilor și proceselor de degradare determinate de factori de mediu asupra obiectelor de patrimoniu, Iași: Doxologia, 2010, 210 p.; Cercetări privind mecanismele de deteriorare la obiectele de patrimoniu cu suport papetar și lemn, Iași: Trinitas, 2009, p. 285; Places of the spirit, CERMI, 2009, 285 p.; Cercetări privind obținerea de noi derivați cu acțiune fungicida utilizați în conservarea obiectelor de patrimoniu, Iași: Trinitas, 2007, 325 p.; Studiul procesului de degradare a culturilor bacteriene cu compuși chimici, Iași: Trinitas, 2007, 310 p.; Metode biochimice și chimice utilizate în conservarea obiectelor de artă, Iași: Trinitas, 2005, 275 p.; Metode de investigare științifică a operelor de artă, Iași: Trinitas, 2004, 255 p.; Biodeteriorarea operelor de artă (în colaborare cu Bibire, Cristina), Iaşi: Trinitas, 2002, 302 p. ş.a.

Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();