Mariana HARJEVSCHI. Doctor în științe ale comunicării, director general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Predă cursul Cadrul legislativ al activității bibliotecilor din RM în cadrul Universității de Stat din Moldova. Autoarea tezei de doctor: „Evoluția politicilor în sistemul național al bibliotecilor din Republica Moldova”. Domenii de interes: biblioteconomie, teoria lecturii, politici publice, inovații în biblioteci, servicii de bibliotecă. Cărți publicate: Rolul bibliotecilor în procesul educației civice [Роль библиотек в процессе гражданского воспитания] (coaut. Lidia Kulikovski). Chișinău: Princeps, 2017.

Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();