Aurelia HANGANU. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar, cercetător științific principal, Departamentul de studii filologice „E. Coșeriu” al Universității de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: lingvistică, istoria limbii. Cărţi publicate: Tipologia propoziţiilor din perspectivă pragmatică, Chișinău: Centrul editorial-poligrafic U.S.M., 2002; O istorie a scrierii latine, Chișinău: Centrul editorial-poligrafic U.S.M., 2009; Construcții actanțiale in limba română, Chișinău, 2013; Oameni ai cuvântului, Chișinău: Foxtrot, 2020 etc.
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.1.03

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();