Cristina PINTILIE-ROMANENCO. Doctoranda Școlii Doctorale Studiul artelor și Culturologie, lector universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Membră a Uniunii muzicienilor din Republica Moldova. Domenii de preocupare: muzicologie, folclor, arta interpretării vocale.
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.1.09

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();