Ludmila D. COJOCARU

Doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: antropologia culturală, etnologia deportărilor, studii de istorie orală. Cărți editate: Exercițiul memoriei, Vol. I. Chişinău, 2019 (co-editor: E. Postică); Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSSM. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova, Vol. I, tom. 1, 2, 3, Chișinău, 2016-2019; Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente, Vol. I, II, Chișinău, 2014- 2015 (co-editori: A. Petrencu, L. Pădureac). Editor invitat la Revista „History and Anthropology” pentru numărul tematic Politics and Performance in South-Eastern Europe, Routledge/Taylor & Francis, Vol. 24(1), 2013.

Link text

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();