Constantin I. CIOBANU. Dr. hab. în arte vizuale, Secretar Științific gr. I, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova. Cărţi publicate: Text și imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea: o abordare structural-semiotică, București: Oscar Print, 2021, 224 p.; Muzeul Național de Artă al Moldovei. Colecția Pictură Națională / National Art Museum of Moldova. National Painting Collection, Chișinău: Muzeul Național de Artă al Moldovei, 2014; Stihia profeticului. Sursele literare ale imaginii „Asediul Constantinopolului” şi ale profeţiilor Înţelepţilor Antichităţii din pictura murală medievală moldavă, Chişinău: Ed. Business-Elita, 2007; Mihail Petric, Chişinău: ARC, 2007; Andrei Sârbu, Chişinău: ARC, 2005; Valentina Rusu-Ciobanu, Chişinău: ARC, 2003; Icoane vechi din colecţii basarabene (în colaborare cu T. Stavilă), Chişinău: ARC, 2000; Patrimoniul cultural al Republicii Moldova (în colaborare cu T. Stavilă, T. Diaconescu), Chişinău: ARC şi Museum, 1999; Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni, Chişinău: Ştiinţa, 1997.
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();