Nicoleta VORNICU. Dr. hab. în arte vizuale, Director, Centrul Metropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iași România. Expert al Ministerului Culturii România, domeniile patrimoniu mobil și monumente. Domenii de preocupare: Cercetare/patrimoniul cultural mobil și imobil /expertizare/inventariere/evaluare/conservare/autentificare etc. Cărţi publicate: Forgery of art objects and role and medical sciences in foresic, Art and “Poisons” from colors, Germany: LAMBERT Academic Publishing, 2021, 120 p.; Investigarea științifică în autentificarea și conservarea monumentelor din piatră, Iași: Doxologia, 2014, 270 p.; Instrumental methods in the authentication of cultural heritage, Germany: LAMBERT Academic Publishing, 2014, 97 p.; Tehnici moderne în cercetarea obiectelor de metal din patrimoniu eclezial, Iași: Doxologia, 2012, 253 p.; Dezvoltarea tehnicilor analitice pentru studierea compoziției degradării patrimoniului cultural (în colaborare cu Bibire, Cristina; Geba, Maria; Diaconescu Rodica), Iași: Doxologia, 2011, 285 p.; Tehnici de măsurare și evaluare a destrucțiilor și proceselor de degradare determinate de factori de mediu asupra obiectelor de patrimoniu, Iași: Doxologia, 2010, 210 p.; Cercetări privind mecanismele de deteriorare la obiectele de patrimoniu cu suport papetar și lemn, Iași: Trinitas, 2009, p. 285; Places of the spirit, CERMI, 2009, 285 p.; Cercetări privind obținerea de noi derivați cu acțiune fungicida utilizați în conservarea obiectelor de patrimoniu, Iași: Trinitas, 2007, 325 p.; Studiul procesului de degradare a culturilor bacteriene cu compuși chimici, Iași: Trinitas, 2007, 310 p.; Metode biochimice și chimice utilizate în conservarea obiectelor de artă, Iași: Trinitas, 2005, 275 p.; Metode de investigare științifică a operelor de artă, Iași: Trinitas, 2004, 255 p.; Biodeteriorarea operelor de artă (în colaborare cu Bibire, Cristina), Iaşi: Trinitas, 2002, 302 p. ş.a.
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();