Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, profesor, cercetător științific principal, Centrul de studii filologice „E. Coșeriu” al Universității de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut, 2004; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc, Chișinău: Gunivas, 2009; Cronici în rețea: metaliteratura.net, Junimea, 2016; Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chișinău: Arc, 2018; Chișinău. Morile Timpului. Eseu de imagologie literară, Chișinău: Prut, 2020; Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat, București: Eikon, 2021; (coord.) Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica, Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica. Chișinău: Știința, 2021 etc.
Ludmila D. COJOCARU. Doctor în istorie, conferențiar, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: antropologia culturală, etnologia deportărilor, studii de istorie orală. Cărți editate: Exercițiul memoriei, vol. I. Chişinău, 2019 (co-editor: E. Postică); Arhivele memoriei: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSSM. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova, vol. I, tom. 1, 2, 3, Chișinău, 2016-2019; Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente, vol. I, II, Chișinău, 2014-2015 (co-editori: A. Petrencu, L. Pădureac). Editor invitat la Revista „History and Anthropology” pentru numărul tematic Politics and Performance in South-Eastern Europe, Routledge/Taylor & Francis, vol. 24(1), 2013.
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.2.01

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();