Nicolae ENCIU. Doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: istoria contemporană a românilor și universală, demografia contemporană. Cărți publicate: Scrierea și rescrierea istoriei. Tendințe recente în istoriografia rusă de reinterpretare a participării Rusiei țariste la Primul Război Mondial. Chișinău: ARC, 2016; 1918. Pe ruinele imperiului spulberat de istorie. Basarabia în pragul modernității. ARC, Chișinău, 2018; În componența României Întregite. Basarabia și basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative sovietice. București: Editura Academiei Române, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2018; Emmanuel de Martonne − l’avocat de la Roumanie à la Conférence de Paix à Paris en 1919−1920 en matière de Bessarabie. Mauritius: Éditions Universitaires Européennes, 2018 etc.
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.2.07

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();