Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, profesor, cercetător științific principal, Centrul de studii filologice „E. Coșeriu” al Universității de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut, 2004; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc, Chișinău: Gunivas, 2009; Cronici în rețea: metaliteratura.net, Junimea, 2016; Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chișinău: Arc, 2018; Chișinău. Morile Timpului. Eseu de imagologie literară, Chișinău: Prut, 2020; Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat, București: Eikon, 2021; (coord.) Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica, Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica. Chișinău: Știința, 2021 etc.
Iulian FILIP. Poet, prozator, dramaturg, folclorist, jurnalist, artist plastic, traducător, autor de filme. A absolvit în 1970 Facultatea de Litere a Universității „Alecu Russo” din Bălţi. Între 1970 și 1974 este doctorand al Institutului de limbă şi literatură, Academia de Ştiinţe din Chişinău. A debutat editorial în 1974 cu plachetă de versuri Neîmpăcatul meşter, prima în colecţia Debut care a însemnat în anii ’70 afirmarea unui grup de poeți români din partea stângă a Prutului, numit „Generația Ochiului al treilea” (M. Cimpoi). A publicat (selecție) cărți de poezie: Neîmpăcatul meşter, 1974; Cerul fântânilor, 1977; Dialoguri primordiale, 1978; Hulub de poştă, 1983; Unde eşti?, 1987; Cafea neagră, 1989; Dansul timizilor (post. Alexei Rău, grafică I. Filip), 1994; Mergătorul, 1996; Aventură neolatină, 1997; Morțile prealabile, 1998; Seminţele mărului oprit, 1998; Amărâtele hărţi, Timișoara, 2000; Căutarea păstorului, 2001; Amestec de timpuri, 2013; Pescuitul în apele mele, 2014; Portul din poartă, 2015; Cărți de proză: Ciobanul nu triumfă (roman), 1996; Fir întins (roman), 2008; Nuca lui Newton (proză scurtă), 2015; Versuri pentru copii: Casa fiecăruia, 1980; Copăcel, copăcel 1990; Din neamul lui Păcală, 1996; Plăcinţele cu mărar”/„Nucul cu o singură nucă, Chișinău, 1999 (în total 5 ediții); Teatru pentru copii: Cenuşar-voinicul şi Cenuşăreasa-mireasa, 1981; Facă-se voia ta, Sfârlează!, 1985. Studii de folcloristică: Teatru popular, 1981; Miracolul scenei în arta populară, Chișinău, 2011; Să trăiți, să-nfloriți, 2011. Publicistică: Când pe morţi îi strâng pantofii, cum e mersul celor vii?, 2006. Autor și prezentator al revistei televizate „Almanah literar” și al emisiunii pentru copii „Cinel-cinel”.
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.1.01

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();