Ecaterina FOGHEL. Doctoranda școlii Doctorale Filologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Domenii de interes: conceptologie, lingvistică, filozofia lim-bajului, literatura franceză. Autoarea cărții Le Concept de vertu pratique dans les romans de Madame de Genlis. Saarbrücken: Editions Universitaires Euro-péennes, 2017.
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();