Lavinia DUMITRAȘCU. Doctor în istorie; cercetător științific III – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, România. Domenii de preocupare: istoria Dobrogei, istoria națională, istoria Americii Latine – cca. 200 articole publicate în reviste de specialitate. Volume publicate: Secolul XX. Latinii din Carpaţi şi din Anzi. Contribuţii la istoria relaţiilor României cu Argentina şi Brazilia (1900–1930); România şi Columbia (1965–2000). Constanţa: Ovidius University Press, 2004, 123 p.; Un veac de ne-singurătate: relaţii între România şi Columbia în secolul al XX-lea. Constanţa: Muntenia, 2005, 295 p.; Pagini din relaţiile internaţionale în secolul XX. Lumea – o lume de relaţii (în colaborare cu Gheorghe Dumitraşcu). Constanţa: Ed. Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 1999, 111 p.; Raporturi între românii – turcii şi tătarii din România, dinspre sfârşitul secolului al XVIII-lea până la începutul secolului al XXI-lea/ articole, memorii, anchete şi chestionare, documente inedite şi/sau rare, recensăminte, statistici, contribuţii şi sugestii bibliografice (în colaborare cu Gheorghe Dumitraşcu). Constanța: Ed. Imperium, 2016, 446 p.
Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();