Diana DEMENTIEVA

Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, pragmatică, sociologie, psihologie, retorică, științele comunicării. Articole publicate: Interpretarea și suprainterpretarea în viziunea lui Umberto Eco; Matei Călinescu. Conceptul de (re)lectură; Paul Cornea. Interpretarea literară între rațional și irațional.

Link text

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();