Originile Sibiului multietnic
Rezumat. Orașul Sibiu a fost întemeiat de către coloniștii sași pe timpul regelui ungar Geza I (1141–1161). Încă de la fondare, târgul Hermannstadt și-a adoptat statute și regulamente care excludeau celelalte comunități etnice (definite prin confesiunea lor religioasă), în baza privilegiilor regale și întărite în secolele următoare de către principii Transilvaniei. Românii (ortodocși și greco-catolici), negustorii proveniți din Balcani, maghiarii și celelalte etnii au primit dreptul de concivilitate abia în 1781, prin edictul împăratului Iosif al II-lea. Prin aceasta, membrii celorlalte etnii puteau să cumpere case și terenuri pe teritoriul orașului, dar încă erau menținuți în afara drepturilor politico-administrative. Așa au început a se ridica bisericile ortodoxe și greco-catolice, de unde vor porni primele inițiative culturale românești. De aici începe istoria multietnică și multiconfesională a Sibiului, care a avut nevoie de încă un secol pentru a accepta deplina egalitate a locuitorilor săi.
Cuvinte-cheie: Sibiu – Hermannstadt, privilegii săsești, concivilitate, multietnic, multiconfesional.

The Origins of the multiethnic Sibiu
Abstract. The city of Sibiu was founded by the Saxon colonists during the rule of the Hungarian king Geza I (1141–1161). Since its founding, the Hermannstadt/ Sibiu has adopted statutes and regulations that excluded the other ethnic communities (defined by their religious confession), based on royal privileges and strengthened in the following centuries by the Transylvanian princes. Romanians (Orthodox and Greek Catholics), merchants from the Balkans, Hungarians and other ethnicities were given the right to concivility in Sibiu only in 1781 by the edict of Emperor Joseph II. Through this, members of other ethnic groups could buy houses and land on the territory of the city, but they were still kept out of political and administrative rights. This is how the Orthodox and Greek-Catholic churches began to rise, from where the first Romanian cultural initiatives will start. This is where the multiethnic and multiconfessional history of Sibiu begins, which took another century to accept the full equality of its inhabitants.
Keywords: Sibiu – Hermannstadt, Saxon privileges, concivility, multi-ethnic, multi-religious.

Link text

Eugen STRĂUȚIU

Doctor în istorie, profesor universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, director al Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, redactor-șef al revistei „Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”. Domenii de preocupare: istorie locală, științe politice, relații internaționale, studii de securitate. Cărți publicate: Cămăşi verzi, stindarde roşii. Pagini din trecutul relaţiilor româno-evreieşti. Sibiu: Editura Continent, 1996; Sibiul între medieval şi modern. Sibiu: Editura Etape, 2000; Etnie și conviețuire interetnică în sudul Transilvaniei. Experiența Țării Secașelor. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012; Miercurea Sibiului. Monografie. Sibiu: Editura Astra Museum, 2016; The Transnistrian Conflict Files. Sibiu: Editura Technomedia, 2017; Transnistrian Bibliography. Sibiu: Editura Technomedia, 2019.
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();