Ludmila BRANIȘTE. Doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Românistică, Jurnalism – ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, Șef catedră de Limba Română pentru Studenții Străini; Rezultate în activitate: publicarea a 5 cărţi ca unic autor şi peste 150 de studii şi articole, unele consacrate problemelor de metodă şi metodologie legate de tehnicile de predare a limbii române pentru străini; altele pun în lumină diverse aspecte din istoria culturii şi literaturii naţionale; Domenii de competenţă/cercetare: se încadrează în aria stiinţelor socio-umane: limba română pentru străini, metode şi tehnici de predare structurala, rapida, sinoptica, a românei ca limba străina; metodologie şi aspecte psiho-pedagogice caracteristice procesului de transmitere/asimilare a românei ca limba straina; cultură si civilizatie românească, limba/literatura română – sec. al XVIII-lea – al XIX-lea; traducere şi interpretare.

Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();