Ioan SCURTU. Profesor universitar, doctor în istorie, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România din anul 1998. A fost cadru didactic la Facultatea de Istorie, Universitatea din București între 1962 și 2004, apoi la Universitatea Spiru Haret și la Facultatea de Arhivistică. A ocupat diferite funcții profesionale: șeful catedrei Istoria românilor 1990–2003, Universitatea din București, director general al Arhivelor Naționale, 1991–1996, director al Institutului de istorie „Nicolae Iorga” (2001–2006), director general-adjunct al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 din 2004, președintele Societății de Știinte Istorice din România, din 1998, prorector al Universității Spiru Haret, 2004–2007, decanul Facultății de Istorie, Muzeologie și Arhivistică a Universității Spiru Haret din 2007. A publicat peste 100 de cărți, dintre care 28 personale (de autor), 38 în calitate de coordonator și coautor, 53 coautor; 7 în limbi de circulație internațională. De asemenea, a publicat circa 220 de studii în reviste de specialitate, dintre care 209 de autor, iar 22 în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, rusă, germană). Se adaugă mai mult de 25 de prefețe, studii introductive, recenzii, note bibliografice.
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();