Tatiana BUJOREAN. Lector, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Doctorandă, Școala doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: arta decorativă, design vestimentar, grafica.
Text link
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();