Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut, 2004; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc, Chișinău: Gunivas, 2009; Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chișinău: Arc, 2018; Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară, Chișinău: Prut Internațional, 2020 etc.
Constantin TOMA. Primarul municipiului Buzău.

 

Marius-Adrian NICOARĂ. Dr. în istorie, membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al consiliului de cercetare ştiinţifică al Institutului European pentru Cercetãri Multidisciplinare, Directorul Centrului de Ştiinţe Istorice şi Arheologie al acestuia. Până în prezent, în domeniul ştiinţific este: autorul a şase volume, un al şaptelea fiind în pregătire; coautor la 27 volume; coordonatorul a 23 volume; consultant pentru 5 volume şi un film documentar; îngrijitorul a 3 lucrări anastatice (7 volume); realizator a 7 podcasturi radiofonice şi 7 filme documentare; cercetare şi documentare pentru 14 expoziţii istorice exterioare şi autor a peste 280 de articole de specialitate sau de popularizare a istoriei, tradiţiilor şi patrimoniului.
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();