LLarisa NOROC. Doctor în istorie, conferențiar universitar, șef Catedra Istorie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Domenii de interes științific: istorie, științe politice, cultura media, patrimonial cultural. Discipline predate: Politologie, Doctrine politice, Cultura politică și mass-media. Autor de publicații științifice. Cărți publicate: Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918–1940). Chișinău: S.n., 2011. Coordonator de ediție împreună cu Valentina Ursu la lucrările: Centenarul Unirii: Educația în spiritul valorilor naționale din perspectiva dialogului pedagogic. Ediția 1. Chișinău: Garomont Studio, 2019; Educația în spiritul valorilor naționale și universale din perspectiva dialogului pedagogic. Ediția II. Chișinău: Garomont Studio, 2020.

Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();