Aliona GRATI. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chișinău: Prut, 2004; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie și carnavalesc, Chișinău: Gunivas, 2009; Dicţionar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, Chișinău: Arc, 2018; Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară, Chișinău: Prut Internațional, 2020 etc.
Iulian BOLDEA Critic, istoric literar, eseist, poet și profesor universitar. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al PEN România şi al Asociaţiei pentru Istoria Presei (ARIP). Prof. univ., dr. la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş şi cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări socio-umane „Gh. Şincai” al Academiei Române. Manager-redactor-şef al revistei de cultură „Vatra”. Director al revistelor „Acta Marisiensis. Philologia, „Journal of Romanian Literary Studies” şi „Alpha”. Director al Institutului de Studii Multiculturale Alpha şi al Editurii Arhipelag XXI. Domenii de interes: istoria literaturii române, teoria şi critica literară, literatura comparată. Publicaţii reprezentative: Faţa şi reversul textului (I.L. Caragiale şi Mateiu I. Caragiale), Editura Ardealul, 1998, Vârstele criticii, Editura Paralela 45, 2005; Istoria didactică a poeziei româneşti, Editura Aula, 2005; Poeţi români postmoderni, Editura Ardealul, 2006; De la modernism la postmodernism, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2011; Romanian Literary Perspectives and European Confluences, Edition Asymetria, Elancourt, France, 2011; Modernism and Postmodernism in Romanian Poetry. A brief Outline, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2015; Ipostaze şi lecturi critice, University Press, 2018. Premii: Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Târgu Mureş (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2009, 2011, 2012, 2017, 2019); Ordinul „Meritul pentru învăţământ”, în grad de Ofiţer, 2004; Marele Premiu al Festivalului Naţional „Lucian Blaga”, Târgu-Mureş, 2008; Premiul de excelenţă şi Distincţia „Fibula de la Suseni”, din partea Prefecturii judeţului Mureş, 2009; Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române (2011); Cetăţean de onoare al oraşului Luduş (2012); Premiul special „Lucian Blaga” al Academiei Române (2013), Premiul pentru critică literară al revistei „Poesis” (2014); Medalia Distincţia Culturală, decernată de Academia Română (2017), Diplomă de excelenţă ştiinţifică acordată de Senatul Universităţii „Petru Maior” (2015, 2016, 2017, 2018).
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();