Iraida CONDREA Este născută la 22 octombrie 1949 în comuna Limbenii Vechi, Glodeni. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova în 1971. După absolvire este angajată în calitate de ghid-interpret, corector, redactor. Studii de doctorat (1979–1983) la Institutul de Limbă și Literatură al Acade­miei de Știinţe a Moldovei, unde activează și în calitate de cercetător știinţific. Din 1987 este angajată la Universitatea de Stat din Moldova, unde a parcurs toate etapele: de la lector superior la profesor universitar. Din 1993 până în 2004 a fost prodecanul Facultății de Litere, în perioada 2005–2010 – decan, iar între 2010 și 2013 – șefa Catedrei de limba română, lingvistică generală și romanică. În 2004 susține teza de doctor habilitat în filologie. Este profesor universitar la Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, unde ține mai multe cursuri: Sintaxa limbii române, Stilistica limbii române, Traducerea, Sociolingvistica, Semiotica și Pragmatica. Director de proiecte științifice („Evoluția situației sociolingvistice în Republica Moldova în condițiile integrării europene”, anii 2011–2014; „Studiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la Chișinău în secolul XIX”, anii 2015–2019) și culturale (Dictare pentru fiecare, Testare pentru fiecare). Directorul Școlii doctorale „Studii lingvistice și literare” din cadrul Facultății de Litere, președinte al Seminarului Științific „Știinţe ale limbajului (limba română)” și al consiliilor de specialitate, redactor-șef al revistei „Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umanistice”, expert și recenzent în comisii de specialitate. A înregistrat la radio și TV numeroase emisiuni de cultivare a vorbirii, iar tabletele de limbă publicate în presă au făcut-o cunoscută publicului larg. Este autoarea unui șir de lucrări științifice și metodice: Practicum la cul­tivarea limbii, 1994, Introducere în tehnica cercetării. Tezele de an și de licenţă, 1998 și Traducerea din rusă în română, 1999; Comunicarea prin traducere, 2001, Norma literară și uzul local, 2001, Semiotica textului artistic tradus, 2003; Traducerea din perspectivă semiotică, 2006; Studii de sociolingvistică, 2007; Curs de stilistică, 2008, E Timpul să vorbim corect, 2014, Sociolingvistica. Suport de curs, 2018, Instrucția Blagocinului. Ediție de text. Studiu introductiv, 2019. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova. Deţine Medalia Meritul civic (1996), Premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul limbii române „Eugen Coșeriu” (2020).
Descarcă PDF

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();