Ion CHIRTOAGĂ. Doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de preocupare: istoria românilor, istoria localităților, monumentelor de istorie, geografie și demografie istorică. Cărţi publicate: Istoria Românilor. Epoca medievală, Bucureşti: Cartier istoric, 1999. Din istoria Transnistriei, Chișinău: Civitas, 2001; Târguri şi cetăţi din sud-estul Moldovei (secolul al XIV-lea – începutul secolului al XIX-lea), Chişinău: Prut Internaţional, 2004; Din istoria sudului Basarabiei, Chişinău: Civitas, 2007; Târguri și cetăți din sudul Moldovei: (între sec. al XIV-lea și al XIX-lea), Chișinău: Unu, 2022 (Fox Trading).
Descarcă PDF

DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.1.13

 

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();