Marta SEVERIN. Doctoranda Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova. Asistent universitar în cadrul Facultății Transfrontaliere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Domenii de preocupare: literatura română. Publicații științifice: Termeni și expresii latine, franceze, engleze și germane în scrierile lui Gheorghe Grigurcu (2023); Poetul există înainte de criticul Gheorghe Grigurcu (2023); Gheorghe Grigurcu: spiritul critic și autocritic în evaluarea operelor literare (2023); Imaginarul acvatic în lirica lui Gheorghe Grigurcu (2023).
Descarcă PDF
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();