Link text

Tema anchetei din acest număr este Poezia. Am invitat câțiva poeți tineri din Chișinău să răspundă la întrebarea:
Ce este poezia? Sunt poeți la început de cale, situați pe segmentul debutului în antologii colective sau cu cărți proprii.
Așadar, Virgil Botnaru, Cristina Dicusar, Rodica Gotca, Tatiana Grosu, Artiom Oleacu, Anastasia Palii, Vitalie Șega,
Veronica Ștefăneț despre ce este poezia și ce înseamnă ea pentru ei.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();