Criticul LITERAR printre cărţile de poezie

Link text   Aliona GRATI Director de proiect și redactor-şef Dialogica. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura...

Mihai Eminescu. Centrul și calea spre el

Mihai Eminescu. Centrul și calea spre el Rezumat. Textul face parte dintr-o „Geografie literară a României”, în lucru. Operele literare au forţa şi capacitatea de a topografia teritorii şi de a trasa hărţi culturale ale lumii. Opera poetică a lui Mihai Eminescu este...

Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar”

Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar” Rezumat. Din cele 4 volume de poezie semnate de Nicolae Mătcaș, apărute în colecția Opera Omnia. Poezie contemporană, Iași: TipoMoldova, 2016, motivul creației se definește cel mai pregnant. Unul din răspunsurile la...