Povestirea cu final schimbat. Un joc?

Lucia ȚURCANU Doctor în filologie, cercetător științific la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, redactor-șef al revistei SUD-EST cultural. Domenii de preocupare: critică și istorie literară. Cărți publicate: Ultima epifanie, Chișinău:...

Biblioteca și lumea virtuală

Lidia KULIKOVSKI Doctor în pedagogie, conferențiar universitar, director al secției de Cercetare și Inovații, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Domenii de preocupare: biblioteconomie, pedagogie. Cărți editate: Biblioteconomie: Studii, cercetări, recenzii, prefețe,...

Cyberpoetica – un nou mod de a gândi literatura

Rodica GOTCA Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, TIC. Articole publicate: Iubita locotenentului francez: un...