Arta și Religia: forme de relaționare

Aliona GRATI Constantin I. CIOBANU Dedicăm numărul acesta de revistă legăturilor pe care le-au avut arta și religia de-a lungul timpului. În diferite epoci istorice, artele și religiile au reflectat reprezentările umane despre lume. În unele aspecte au fost de acord,...

Criticul LITERAR printre cărţile de poezie

Link text   Aliona GRATI Director de proiect și redactor-şef Dialogica. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda Isanos. Eseu despre structura...

Dialogica, o necesitate

Într-o lume în care cuvântul a cedat în fața imaginii, într-o lume în care apocalipsele par a se realiza în zona ştiințelor umaniste, apariția unei reviste de studii culturale şi literatură ar putea trezi o curiozitate aproape ironică. Încă o revistă? – s-ar întreba...