Manuscrise de lux din vremea lui Neagoe Basarab

Constantin I. CIOBANU. Dr. hab. în arte vizuale, Secretar Științific gr. I, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova. Cărţi publicate: Text și imagine în pictura românească din secolul al...

Orașul Cahul în creația lui Andrei Ciurunga

Elisaveta IOVU-MACARI. Doctor în filologie, cercetător științific la Centrul de Studii Filologice „E. Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova, profesoară de LLR/ LU în I.P.L.T. „Mihai Eminescu”, Strășeni. Domenii de preocupare: teoria literaturii, imagologie...
if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();