Arta și Religia: forme de relaționare

Aliona GRATI Constantin I. CIOBANU Dedicăm numărul acesta de revistă legăturilor pe care le-au avut arta și religia de-a lungul timpului. În diferite epoci istorice, artele și religiile au reflectat reprezentările umane despre lume. În unele aspecte au fost de acord,...

Ceremonii regale la Catedrală

Aliona GRATI Doctor habilitat în filologie, conferenţiar, cercetător științific principal, Departamentul Științe Umaniste al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda...