Ceremonii regale la Catedrală

Aliona GRATI Doctor habilitat în filologie, conferenţiar, cercetător științific principal, Departamentul Științe Umaniste al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. Domenii de preocupare: critică, istorie şi teorie literară, studii culturale. Cărţi publicate: Magda...

The grave of the son of the leader of the Serbian people in Chisinau: the history of a modest monument of the first half of the XIX century and the participation of the Royal Academy of Sciences of Serbia in its preservation

Alla CHASTINA Doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău. Domenii de interes științific: arhitectură, istorie. Cărți publicate: Архитекторы Бессарабии (первоя половина ХIХ века), Chișinău: Garomont...

Originile Sibiului multietnic

Originile Sibiului multietnic Rezumat. Orașul Sibiu a fost întemeiat de către coloniștii sași pe timpul regelui ungar Geza I (1141–1161). Încă de la fondare, târgul Hermannstadt și-a adoptat statute și regulamente care excludeau celelalte comunități etnice (definite...