Leon Levițchi − întemeietorul lexicografiei angliste din spațiul românesc
Rezumat. Leon Levițchi a fost o personalitate de referință în anglistica românească. Eminent profesor, autor de dicționare bilingve (român-englez și englez-român), autor de manuale pentru uzul elevilor, studenților și al publicului larg, remarcabil traducător etc., Leon Levițchi ne-a lăsat o operă științifică, didactică și literară de o valoare inestimabilă.
Cuvinte-cheie: anglistica, lexicograf, traducere, dicționar.

Leon Levitchi − founder of English lexicography in Romanian space
Abstract. Leon Levițchi was a proeminent personality in the Romanian Anglistics. Eminent professor, author of bilingual dictionaries (Romanian-English and English-Romanian), of textbooks for pupils, students and the general public, a remarkable translator, Leon Levițchi left us a scientific, didactic and literary work of an inestimable value.
Keywords: anglistics, lexicographer, translation, dictionary.

Link text

Inna Negrescu-Babuș

Doctor în filologie, conferențiar cercetător la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chișinău. Domenii de preocupare: sociolingvistică, științele comunicării, psiholingvistică, psihopedagogie, istoria limbii. Lucrări editate: Limba română în condițiile diglosiei, Chișinău, 2015.

if(function_exists('coauthors_posts_links')) coauthors_posts_links(); else the_author_posts_link();