Ludmila ŞIMANSCHI

Doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”. Domenii de preocupare: istorie literatură, teoria literaturii, hyperliteratură, folcloristică, studii culturale. Cărţi publicate: (Auto) ironia şi (auto) parodia în „Levantul” de Mircea Cărtărescu, Chişinău, 2014; Opera literară în postmodernitate, Chişinău, 2015.

Link text