Dimensiunea religioasă a liricii lui Octavian Goga

Lidia Carmen PIRCĂ Doctor în filologie, profesor la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, secretar literar al Asociațiunii ASTRA din Sibiu, coordonator al Concursului Național „Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III”, formator...

Povestirea cu final schimbat. Un joc?

Lucia ȚURCANU Doctor în filologie, cercetător științific la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, redactor-șef al revistei SUD-EST cultural. Domenii de preocupare: critică și istorie literară. Cărți publicate: Ultima epifanie, Chișinău:...

Biblioteca și lumea virtuală

Lidia KULIKOVSKI Doctor în pedagogie, conferențiar universitar, director al secției de Cercetare și Inovații, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Domenii de preocupare: biblioteconomie, pedagogie. Cărți editate: Biblioteconomie: Studii, cercetări, recenzii, prefețe,...