Cyberpoetica – un nou mod de a gândi literatura

Rodica GOTCA Doctoranda Școlii doctorale Științe Umaniste, specialitatea: Teorie literară, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, or. Chișinău. Domenii de preocupare: teorie literară, critică literară, TIC. Articole publicate: Iubita locotenentului francez: un...

Mihai Eminescu. Centrul și calea spre el

Mihai Eminescu. Centrul și calea spre el Rezumat. Textul face parte dintr-o „Geografie literară a României”, în lucru. Operele literare au forţa şi capacitatea de a topografia teritorii şi de a trasa hărţi culturale ale lumii. Opera poetică a lui Mihai Eminescu este...

Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar”

Nicolae Mătcaș: „Sunt, ca Manole, un umil zidar” Rezumat. Din cele 4 volume de poezie semnate de Nicolae Mătcaș, apărute în colecția Opera Omnia. Poezie contemporană, Iași: TipoMoldova, 2016, motivul creației se definește cel mai pregnant. Unul din răspunsurile la...