Chişinăul la prima etapă de existenţă

Doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător la Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Domeniul de interes: istoria românilor, istoria localităților, monumentelor de istorie, geografie și demografie istorică. Cărţi publicate:...

Arhitectura Chişinăului interbelic

Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în studiul artelor, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Moldova. Domeniile de preocupare: istoria şi teoria arhitecturii, istoria urbanismului, istoria şi teoria artelor...

From the history of English club in Chișinău

Doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat din Moldova. Domenii de interes științific: arhitectură, istorie. Cărți publicate: Архитекторы Бессарабии (первaя половина ХIХ века), Chișinău: Garomont Studio, 2018. Text...