COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Liliana CONDRATICOVA,
doctor habilitat în istorie şi studiul artelor,
Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău,
e-mail: liliana.condraticova@mail.ru.

Bogdan CREŢU,
doctor în filologie, profesor, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Academia Română, Filiala Iaşi, România,
e-mail: bogdancretu1978@gmail.com

Aurelian DĂNILĂ,
academician, Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria,
doctor habilitat în studiul artelor, profesor,
Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: danilaaurelian062@gmail.com.

Inga DRUŢĂ,
doctor habilitat în filologie,
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chişinău,
e-mail: idruta@yahoo.fr

Nicolae ENCIU,
doctor habilitat în istorie, Institutul de Istorie, Chişinău,
e-mail: nicolae.enciu5@gmail.com

Aurelia HANGANU,
doctor habilitat în filologie,
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău,
e-mail: aureliahanganu@yahoo.com

Mariana HARJEVSCHI,
doctor în științe ale comunicării, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chişinău,
e-mail: mharjevschi@gmail.com

Király V. ISTVÁN,
doctor în istorie şi în ştiinţe sociale, conferenţiar universitar,
Departamentul de Filozofie al Universităţii „Babes-Bolyai” din Cluj, România,
e-mail: Ikiraly2011@gmail.com

 Adrian-Silvan IONESCU,
doctor în științe istorice, profesor, Institutului de Istoria Artei „George Oprescu”,
Academia Română, București, România,
adriansilvan@hotmail.com

 Lidia KULIKOVSKI,
doctor în pedagogie, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”,
e-mail: lkulikovski@irex.org

Mircea MARTIN,
academician, profesor, Academia Română, Bucureşti, România,
e-mail: mircea_martin@yahoo.com

Victor MORARU,
membru corespondent, doctor habilitat, profesor,
Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: prof.moraru@gmail.com

 Gheorghe MUSTEA,
academician, Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: gheorghemustea@gmail.com

Ioan OPRIȘ,
doctor în științe istorice, profesor,
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, România,
e-mail: adriansilvan@hotmail.com

 Ion SIMUŢ,
doctor în filologie, profesor,
Facultatea de Litere a Universităţii din Oradea, România,
e-mail: ionsimut@gmail.com

Mariana ȘLAPAC,
membru corespondent, doctor habilitat,
Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău,
e-mail: maslapac@mail.ru

Răzvan THEODORESCU,
academician, profesor universitar,
Academia Română, Bucureşti, România,
e-mail: theodorescu@acad.ro

Alina TOFAN,
doctor în filologie romanică,
Institutul de Romanistică, Universitatea din Leipzig, Germania,
e-mail: alina.tofan@uni-leipzig.de

Elena UNGUREANU,
doctor habilitat în filologie,
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chişinău,
e-mail: elena_u_67@yahoo.com

 Cornel UNGUREANU,
doctor în filologie, profesor, Universitatea de Vest din Timişoara, România,
e-mail: cornel.ungureanu@gmail.com

 Nicoleta VORNICU,
doctor în chimie, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iaşi, România,
e-mail: cmctaboriasi@yahoo.com

 Diana VRABIE,
doctor în filologie, conferenţiar universitar,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
e-mail: dianavrus@gmail.com

Tudor ZBÂRNEA,
academician, Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte, Salzburg, Austria,
Muzeul Naţional de Arte al Moldovei, Chişinău,
e-mail: tudorzbarnea@yahoo.com