PAȘAPORTUL REVISTEI „DIALOGICA”

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”
Secția de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte
a Academiei de Științe a Moldovei

DIALOGICA
Revistă de studii culturale și literatură

 

ISSN – 2587-3695

E-ISSN 1857-2537

 

Dialogica este publicație științifică cu Acces Deschis.

Pentru procesarea articolelor nu se percep taxe (APCs).

Revista este recenzată (fiecare articol este recenzat a câte doi recenzenți și este discutat în cadrul ședințelor colegiului de redacție). Lucrările ce nu corespund normelor politicii editoriale a Eticii Științifice nu vor fi acceptate.

Articolele din revistă sunt arhivate și indexate de către Instrumentul Bibliometric Național

Colegiul de redacție al Revistei DIALOGICA se conformează standardelor și ghidurilor internaționale din domeniul editorial (cu Ghidurile COPE – Comitetul de Etica a Publicaţiilor). În acest scop, se aplică aceeași modalitate de depunere și verificare a manuscriselor, de revizuire colegială și de comunicare interpersonală, ca în revistele științifice internaționale.

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei dreptul primei publicări.

Creative Commons License

DIALOGICA a obținut licența Creative Commons Licence Atribution 4.0 International (CC BY 4.0). Această licenţă permite distribuirea integrală şi fără modificări, comercială și necomercială, cu atribuirea dvs. ca autor.

Licenţa Creative Commons
Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură.