DIALOG

Aliona GRATI, Maria PILCHIN Criticul literar printre cărțile de poezie

INTERTEXT

Cornel UNGUREANU Mihai Eminescu. Centrul şi calea spre el

Ludmila ŞIMANSCHI Modul de existenţă al poeziei Călinei Trifan într-o lume postmodernă

Elena UNGUREANU Nicolae Mătcaş: „Sunt, ca Manole, un umil zidar”

Elizabeta IOVU Suggestions for the interpretation of the literary text from the

literary imagology’s perspective

ACENTRICE

Adrian-Silvan IONESCU Un portret fotografic de țară la 1923: E. O. Hoppé în România Mare

Aurelian DĂNILĂ Saga familiei Rahmaninov şi legătura ei cu Alexandr Ziloti

Alla CHASTINA The creativity of architect G. Toricelli (1796–1843)

Natalia PROCOP L’art du batik moldave

LIANTUL SOCIAL

Valentina ENCIU, Nicolae ENCIU Ideea unificării Europei în retrovizorul istoriei

Olga CĂPĂŢÂNĂ Génocide et déportations des moldaves

ORAŞUL MEU

Aliona GRATI Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a

secolului al XX-lea) (II)

Eugen STRĂUȚIU Originile Sibiului multietnic

GIUVAIERE CULTURALE

Petru BEJAN Tudor Zbârnea – un pictor de idei

IMAGINARUL LITEREI

Ivan PILCHIN ars poetica, lumina ta, mahiro takana, ivanghelia pentru tine

Veronica ŞTEFĂNEȚ „cădere liberă”, orice bucurie, să nu crezi, take my breath away

CUVÂNTUL CELUILALT (ancheta revistei)

Virgil BOTNARU, Cristina DICUSAR, Rodica GOTCA, Tatiana GROSU,

Artiom OLEACU, Anastasia PALII, Vitalie ŞEGA, Veronica ŞTEFĂNEȚ

ABAJUR PENTRU O BIBLIOTECĂ

Leo Bordeianu, Aripi pentru înălțare;

Opt şi Unsprezece tineri poeți din Chișinău (ant. Dumitru Crudu);

Rodica Gotca, Frontiere desenate în aer cu pumnul;

Virgil Botnaru, Schimbare de atitudine